hoc-phi-2

Đại học La Trobe Melbourne-Học phí các khóa học dự bị đại học năm 2016

Đại học La Trobe Melbourne thông báo tới quý phụ huynh và các bạn sinh viên về các khóa học dự bị đại học, thời gian nhập học và học phí năm 2016 như sau:

1. Dự bị đại học (Foundation Studies); thời gian học: 6 tháng; học phí: $18,800

2. Khóa học dự bị ngành sinh học (Diploma of Bioscience); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $29.000

3. Khóa học dự bị ngành kinh doanh (Diploma of Business); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $24.800

4. Khóa học dự bị ngành kỹ sư (Diploma of engineering); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $26.000

5. Khóa học dự bị ngành khoa học y tế (Diploma of Health sciences); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $27.000

6. Khóa học dự bị ngành công nghệ thông tin (Diploma of Information Technology); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $25.600

7. Khóa học dự bị ngành thông tin truyền thông (Diploma of Mass Media and Communications); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $23.800

8. Tiếng anh đại cương (General English); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $430/tuần

9. Dự bị Tiếng anh nâng cao (English for futher Studies); thời gian học: 6 hoặc 9 tháng; học phí: $430/tuần

Trường đại học La Trobe đào tạo nhiều chương trình đa dạng và phong phú với nhiều lĩnh vực giúp cho sinh viên lựa chọn dễ dàng hơn. Đặc biệt chương trình đào tạo dự bị đại học- khóa dành cho học sinh không đáp ứng đủ yều cầu vào thẳng ĐH (Kinh tế, Xã hội nhân văn, Công nghệ thông tin, Khoa học) tạo ra nhiều cơ hội du học hơn cho học sinh THPT. Các môn học của chương trình dự bị đại học phụ thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên sẽ đăng ký cử nhân tại La Trobe.

Về chương trình dự bị Đại học

Sau khi hoàn tất thành công một khoá Dự Bị Đại Học (Foundation Studies) hoặc chương trình Diploma tại La Trobe Melbourne, sinh viên sẽ tiếp tục chương trình văn bằng cử nhân tương ứng tại Đại Học La Trobe. Các yêu cầu bổ sung của khoá học có thể áp dụng. Hệ thống này cho phép bạn nhận được một chứng chỉ Diploma trong quá trình hướng tới văn bằng cử nhân.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN