anh-web-3

Học bổng Đại học La Trobe 2016 cho sinh viên chương trình Thạc sĩ MBA, Kế toán

Học bổng Đại học La Trobe 2016 cho sinh viên chương trình Thạc sĩ MBA, Kế toán

hoc-bong-thac-si
Học bổng cao dành cho chương trình Thạc sĩ

Đại học La Trobe thông báo thông báo học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, chương trình học bổng cao dành cho chương trình Thạc sĩ như sau:

1. Học bổng MBA; Giá trị học bổng (AUD): 10,000; Điều kiện: Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên, GPA từ 70% trở lên, Nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn Du học VIP.

2. Học bổng Thạc sỹ Quản lý; Giá trị học bổng (AUD): 5,000; Điều kiện: GPA từ 70% trở lên, Nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn Du học VIP.

3. Học bổng Thạc sỹ (xem danh sách các khóa học bên dưới); Giá trị học bổng (AUD): 5,000; Điều kiện: GPA từ 70% trở lên, Nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn Du học VIP.

Các khóa học Thạc sĩ:

Thạc sỹ Quản lý với các chuyên ngành:

– Quản lý tổng hợp

– Quản lý doanh nghiệp và đổi mới

– Quản lý nhân sự

– Quản lý thể thao

Thạc sỹ với các chuyên ngành:

– Quản lý tài chính và kế toán

– Phân tích tài chính và Kế toán chuyên nghiệp

– Kế toán chuyên nghiệp

– Phân tích tài chính tổng hợp

– Phân tích tài chính (lập kế hoạch tài chính)

– Phân tích tài chính (đầu tư)

– Phân tích tài chính (quản lý rủi ro tài chính)

– Phân tích tài chính và Quản trị kinh doanh

– Phân tích tài chính và Kinh doanh quốc tế

– Kinh doanh quốc tế

– Quản lý hệ thống thông tin

Cách nộp hồ sơ:

Quý phụ huynh và các bạn sinh viên liên hệ để nhận application form (đơn xin học) tại Văn phòng Du học VIP, sau đó được hướng dẫn điền đơn, tư vấn để lựa chọn khóa học của trường và hướng dẫn viết thư xin học bổng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN