Học bổng đại học và sau đại học của ĐH La Trobe Sydney 2017

Chương trình học bổng đại học và cao học của đại học La Trobe Sydney 2017 dành cho sinh viên kì nhập học 1702 và 1703.

Học bổng trị giá 15%, 20 %, 25% cấp bởi đại học La Trobe Sydney trao tặng cho sinh viên học chương trình toàn thời gian. Học bổng đại học được xét  dựa trên kết quả học tập lớp 12 tại Việt Nam (15 % với sinh viên có GPA đạt 7.5 20% nếu GPA đạt 8.5 và 25%với GPA 9.5). Học bổng cao học / Thạc sĩ xét dựa vào bằng cử nhân( 15% với GPA 6.5 ,20% với GPA 7.0 và 25% với GPA 7.5).

Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng du học đại diện trường tại Hà Nội để được xét học bổng.Sinh viên không cần đạt điểm quá cao để duy trì học bổng năm thứ 2 và 3 mà chỉ cần thi đạt để tiếp tục chương trình học năm tiếp theo. Ứng viên có thể học tiếng Anh  trước nhưng trước hết cần học tại đại học La Trobe Sydneyvào học kì 2 hoặc học kì 3của năm 2017.

Mọi chi tiết về học bổng và đăng ký học tại Đại học La Trobe, xin liên hệ đại diện của của nhà trường (cho tất cả các cơ sở tại Sydney, Melbourne), số điện thoại Hotline 098 678 1890 hoặc website: http://duhocvip.com/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN