Học bổng Thạc sĩ tại Đại học La Trobe

Danh sách những ngành sau đại học / thạc sĩ nằm trong diện xét học bổng Excellence Scholarships của Đại học La Trobe, Melbourne, Úc

 1. Công nghệ Sinh học và Tin sinh học (Graduate Diploma in Biotechnology & Bioinformatics)
 2. Công nghệ Máy tính (Graduate Diploma in Computer Science
 3. Kỹ thuật điện (Graduate Diplomat in Electrical Engineering)
 4. Công nghệ thông tin (Graduate Diploma in Information Technology)
 5. Chương trình Juris Doctor – Cử nhân Luật (dành cho sinh viên pháp lý)
 6. MBA – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 7. MBA/ Thạc sĩ Nghiên cứu Tài chính (Master of Financial Analysis)
 8. MBA/ Thạc sĩ Quản lý Y tế (Master of Health Administration)
 9. Thạc sĩ Kế toán và Quản trị Tài chính (Master of Accounting & Financial Management)
 10. Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng (Master of Applied Linguistics)
 11. Thạc sĩ Liệu pháp Nghệ thuật (Art Therapy)
 12. Thạc sĩ Sinh học và Tin sinh học (Master of biotechnology & Bioinformatics)
 13. Thạc sĩ Quản trị Tin sinh học (Master of Biotechnology Management)
 14. Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh tế (Master of Business Analytics)
 15. Thạc sĩ Hệ thống quản lý thông tin Kinh tế (Master of Business Information Management & Systems)
 16. Thạc sĩ Công nghệ Hóa học (Master of Chemical Sciences)
 17. Thạc sĩ Kế hoạch Phát triển Cộng đồng (Master of Community Planning and Development)
 18. Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Master of Computer Science)
 19. Thạc sĩ An ninh mạng (Master of Cybersecurity)
 20. Thạc sĩ Khoa học dữ liệu (Master of Data Science)
 21. Thạc sĩ Giáo dục (Master of Education)
 22. Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (Master of Education Leadership and Management)
 23. Thạc sĩ Kỹ thuật điện (Master of Electrical Engineering)
 24. Thạc sĩ Phân tích tài chính (Master of Financial Analysis)
 25. Thạc sĩ Phân tích Tài chính/Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế (Master of Financial Analysis/ International Business)
 26. Thạc sĩ Phân tích Tài chính/ Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiêp (Master of Financial Analysis/ Professional Accounting)
 27. Thạc sĩ Quản lý Y tế (Master of Health Administration)
 28. Thạc sĩ Quản lý Thông tin y tế (Master of Health Information Management)
 29. Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe (Master of Health Science)
 30. Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Mạng máy tính) (Master of Information Technology- Computer Network)
 31. Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế  (Master of International Business)
 32. Thạc sĩ Phát triển Quốc tế (Master of International Development)
 33. Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Master of International Relations)
 34. Thạc sĩ Luật (Master of Laws)
 35. Thạc sĩ Luật kinh tế Quốc tế (Master of Laws in Global Business Law)
 36. Thạc sĩ Quản lý (Rủi ro Doanh nghiệp Nhà nước) (Master of Management- Corporate Governance and Risk)
 37. Thạc sĩ Quản lý (Quản lý nguồn nhân lực) (Master of Management- Human Resource Management)
 38. Thạc sĩ Quản lý (Quản lý dự án) (Master of Management- Project Management)
 39. Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing)

Hồ sơ học bổng:

 • Bằng / Giấy CNTN tạm thời (nếu có)
 • Bảng điểm
 • Chứng chỉ IELTS / Chứng chỉ Tiếng Anh hợp lệ khác
 • Hồ sơ giấy tờ khác theo yêu cầu….

Ngoài học bổng Excellence Scholarships, còn một số loại học bổng có giá trị khác theo sự phê duyệt thông qua hàng năm.

Để biết thêm chi tiết về học bổng Excellence Scholarships, mời quý vị phụ huynh và học sinh liên hệ với Văn phòng Đại diện truyển sinh trường Đại học La Trobe – Số Hotline: 098 678 1890.

Địa chỉ văn phòng: Số 18 đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Giờ làm việc: sáng 8:30 – 11:30         chiều: 1:30 – 5:00 .

Mời quý vị xem thêm các học bổng đại học tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN