Khóa học cử nhân ngành Truyền thông Đa phương tiện tại La Trobe Melbourne

 

Giới thiệu về khóa học

Khóa học về Truyền thông đa phương tiện được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu mới được tạo ra bởi ngày càng tăng thông tin, truyền thông và thông tin liên lạc, thiết kế và sáng tạo nghệ thuật, sử dụng một phương pháp tiếp cận “học tập bằng thực hành”, mà sáng tạo, hợp tác và biện chứng. Hàng loạt các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc thực hành thông tin sáng tạo được phản ánh trong portfolio học sinh phát triển trong suốt khóa học.

Chương trình đào tạo

Khóa học Cử nhân Truyền thông được tiếp cận linh hoạt với các lĩnh vực phim ảnh, phát thanh, truyền hình và phương tiện truyền thông mới. Sinh viên phát triển sự hiểu biết về mối tương quan giữa con người, thông tin và công nghệ truyền thông, vai trò của báo chí trong đời sống xã hội và văn hóa, và kiến thức về hoạt động truyền thông, cũng như các kỹ năng thực tế trong các lĩnh vực như thiết kế web và kiến trúc, nghiên cứu truyền thông và thông tin văn bản và nội dung truyền thông cho các đối tượng khác nhau.

Sinh viên cũng sẽ có thể phát triển chuyên môn trong việc viết kịch bản, phát triển dự án và công nghệ truyền thông.

Các chuyên ngành đào tạo

– Cử nhân Nghệ thuật (Truyền thông màn hình và âm thanh)

– Cử nhân Báo chí.

– Cử nhân Truyền thông

– Cử nhân Truyền thông Chiến lược.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện có cơ hội lựa chọn các ngành nghề như: Truyền hình, phim ảnh, phát thanh, in ấn và sản xuất trực tuyến, báo chí, pháp luật truyền thông, tiếp thị, quảng cáo, giảng dạy, truyền thông, chuyên gia truyền thông, cán bộ nghiên cứu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN