Tư vấn du học, học bổng

Thông tin khóa học

Giới thiệu về Đại học La Trobe

Thành phố Melbourne

“Đại học La Trobe mang đến môi trường học tập năng động, đa văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, phát triển tài năng của mỗi cá nhân”


Hình ảnh của sinh viên Đại học La Trobe

latrobe-university-students-1

Thành phố Melbourne thế nào?

Melbourne liên tục được xếp hạng Top 1 trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới trong 6 năm qua (2010-2016)