Chương trình dự bị đại học của La Trobe Melbourne

 

Trường đại học Latrobe đào tạo nhiều chương trình đa dạng và phong phú với nhiều lĩnh vực giúp cho sinh viên lựa chọn dễ dàng hơn. Đặc biệt chương trình dự bị đại học của La Trobe Melbourne – khóa học dành cho học sinh không đáp ứng đủ yều cầu vào thẳng ĐH (Kinh tế, Xã hội nhân văn, Công nghệ thông tin, Khoa học) tạo ra nhiều cơ hội du học hơn cho học sinh THPT.

Chương trình dự bị Đại học

Các môn học của chương trình dự bị đại học phụ thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên sẽ đăng ký cử nhân tại La Trobe.

Sau khi hoàn tất thành công một khoá Dự Bị Đại Học (Foundation Studies) hoặc chương trình diploma tại La Trobe Melbourne, sinh viên sẽ tiếp tục chương trình văn bằng cử nhân tương ứng tại Đại Học La Trobe. Các yêu cầu bổ sung của khoá học có thể áp dụng. Hệ thống này cho phép bạn nhận được một chứng chỉ diploma trong quá trình hướng tới văn bằng cử nhân.

Thời gian học: 2 học kỳ, tối thiểu 20 giờ/tuần.

– Đối với học sinh lớp 11: học 2 kỳ (8 tháng) cho khóa dự bị và năm thứ nhất đại học.

 – Đối với học sinh lớp 12: học 1 kỳ (4 tháng) cho khóa dự bị (nếu điểm TB thấp hoặc học thẳng vào năm thứ nhất đại học.
Những chương trình này học sinh có thể học ở các thành phố Melbourne, Sydney…

Thực tế thì các trường bên Úc chấp nhận chuyển tiếp lẫn nhau sau khi du học sinh hoàn tất khóa đự bị tại các trường có uy tín ở Úc.
Các ngành học

– Dự bị đại học ngành Kinh Doanh và Khoa Học Nhân Văn

– Dự bị đại học ngành Kỹ Thuật và Khoa Học Máy Tính

– Dự bị đại học ngành Y Tế và Khoa Học Đời Sống

– Dự bị đại học ngành Công Nghệ Thông Tin

Thời điểm nhập học: Tháng Hai, Tháng Sáu, Tháng Mười.

Học phí năm: 17.500 – 18.000 đôla Úc.

Điều kiện: IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 70, Học hết lớp 11, điểm trung bình >= 6.0.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN