Các khóa học nổi bật tại Đại học La Trobe Melbourne

Đại học La Trobe Melbourne thông tin về các khóa học nổi bật của trường như sau:

1. Các chương trình Tiếng Anhgồm nhiều cấp độ

  • Tiếng Anh tổng quát
  • Tiếng Anh nâng cao
  • Chương trình Tiếng Anh cho các mục đích cụ thể như: tham quan học tập, các khóa học ngắn, phát triển chuyên nghiệp, học tập hỗ trợ

2. Dự bị đại học: Khóa học được cung cấp nhằm bổ trợ kiến thức cho những học sinh chưa đủ điều kiện để vào thẳng đại học
3. Chương trình chuyển tiếp đại học

  • Văn bằng về hệ thống thông tin: chuyển tiếp vào năm thứ hai đại học La Trobe ngành Cử nhân Công nghệ Thông tin.
  • Văn bằng quản trị kinh doanh: chuyển tiếp vào năm thứ hai đại học La Trobe ngành:

– Cử nhân kế toán

– Cử nhân tài chính

– Cử nhân kinh doanh quốc tế

– Cử nhân kinh tế

– Cử nhân kinh doanh (chuyên ngành: quản lý sự kiện, quản lý Sự kiện / Marketing, quản lý Sự kiện / quản trị du lịch, quản lý nguồn nhân lực, Marketing, quản lý thể thao, du lịch- khách sạn, quản trị du lịch, quản lý du lịch / Marketing)

– Cử nhân Kế toán / Kinh tế

– Cử nhân Kế toán / Tài chính

  • Văn bằng khoa học sinh học: chuyển tiếp vào năm thứ hai đại học La Trobe ngành:

– Cử nhân khoa học (chuyên ngành: hóa sinh, hóa học, di truyền học, vi sinh vật học, tâm lý học, thống kê)

– Cử nhân khoa học y sinh

– Cử nhân hóa dược

  • Văn bằng Khoa học Y tế: chuyển tiếp vào năm thứ hai Đại học La Trobe ngành:

– Cử nhân khoa học y tế (chuyên ngành: y tế môi trường, khoa học về quan hệ giữa con người (Ergonomics), sinh lý học con người và giải phẫu, y tế công cộng, tư vấn phục hồi chức năng, an toàn và sức khỏe)

  • Văn bằng phương tiện đại chúng và truyền thông: chuyển tiếp vào năm thứ hai đại học La Trobe ngành:

– Cử nhân nghệ thuật (Nghiên cứu truyền thông)

– Cử nhân báo chí

– Cử nhân truyền thông học

  • Văn bằng các ngành kỹ thuật:

– Cơ khí

– Xây dựng dân dụng

– Cơ điện tử

– Công nghệ thông tin

Và hàng trăm chuyên ngành khác do ĐH La Trobe là một trường đại học bách khoa đa ngành…

Học phí tiếng Anh:  400 – 450 AUD/tuần.   

Chuyên ngành Đại học: từ 23.800 – 29.000 AUD/năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN