Du học Úc: Điều kiện tiếng Anh du học

Điều kiện tiếng Anh du học Úc

dieu-kien-tieng-anh-hoc-o-Uc

Khi du học Úc, mỗi cấp độ học có những yêu cầu khác nhau dưới đây là một số yêu cầu cơ bản:

Học tiếng Anh: Ngoại ngữ và trình độ học vấn: theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục. Tối đa 50 tuần học ELICOS

Học Hệ Phổ Thông: Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục.Các trường phổ thông trên khắp nước Úc thường có các điều kiện nhập học riêng biệt.

Học khóa chứng chỉ nghề và Dự bị Đại học: Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Vào thẳng khóa học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Vào học ELICOS trước khoá học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS ít nhất là 4.5. Các bạn có thể học thêm một khoá tiếng Anh tối đa 30 tuần.Tốt nghiệp lớp 11 hoặc tương đương.

Học khóa không cấp chứng chỉ: (Bao gồm các khóa học cơ bản, khóa học chuyển tiếp, hoặc các khóa học khác mà không cấp văn bằng hoặc chứng chỉ chính thức nào trong Hệ thống Bằng cấp của Úc:

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Vào thẳng khóa học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Vào học ELICOS trước khoá học chính, các bạn phải đạt điểm IELTS ít nhất là 4.5. các bạn có thể học thêm một khoá tiếng Anh tối đa 30 tuần. Tốt nghiệp lớp 11 hoặc tương đương

Học khoá Đại học và Thạc sỹ (Bao gồm các loại văn bằng Cử Nhân, Cử Nhân Liên Kết, Chứng Chỉ Sau Ðại Học, Bằng Sau Ðại Học):

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Trình độ thông thạo Anh ngữ đáp ứng được yêu cầu của trường. Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông của Úc hoặc chứng chỉ nước ngoài tương đương như chứng chỉ GCA trình độ A với điều kiện học sinh phải đậu 3 môn học phù hợp. Hoặc đã học hết năm 1 đại học ở Việt Nam.

Nghiên cứu Sau đại học (Thạc Sĩ nghiên cứu và Tiến Sĩ)

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Trình độ thông thạo Anh ngữ đáp ứng được yêu cầu của trường. Phải đáp ứng được yêu cầu của trường về kết quả và quá trình học tập.
Nếu chưa hội đủ trình độ Anh ngữ, các bạn có thể ghi danh theo học những khóa Anh ngữ, để có thể tiếp tục con đường học vấn tại Úc.

Trong trường hợp không hội đủ điều kiện ghi danh vào các trường đại học hoặc cao đẳng chuyên nghiệp, các bạn có thể ghi danh theo học tại các trường trung học phổ thông.

Nếu không hội đủ điều kiện theo học các khóa cử nhân, các bạn cũng có thể theo học các Khóa Dự bị (Foundation Studies) để chuẩn bị cho việc học ở bậc đại học đồng thời ghi danh giữ chỗ trước khóa học mà các bạn dự định theo học.

Ngoài ra các bạn cũng có thể theo học các khóa học Chuyển Tiếp (Bridging course) như chương trình Dự Bị Cao Học (Master Qualifying program).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN