Khóa học Cử nhân, Thạc sĩ quan hệ quốc tế tại La Trobe University

Giới thiệu về khóa học Cử nhân và Thạc sĩ quan hệ quốc tế

Các khóa học này cung cấp kiến thức cho sinh viên trên các lĩnh vực như: ngoại giao quốc tế, chính sách đối ngoại, giảng dạy về các nhân tố quan trọng của kinh tế quốc tế và thương mại, đa dạng văn hóa, đàm phán chính trị và chương trình nghị sự an ninh trong giai đoạn toàn cầu hóa .

Các chủ đề trong khóa học bao gồm:

– Thách thức đối với một quốc gia trong các vấn đề quốc tế

– Cán cân quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu

– Sự Mỹ hóa và sự nổi lên của các cường quốc mới.

Sau khóa học, dần dần sinh viên hình thành cho mình kỹ năng đàm phán chiến lược và khả năng thích nghi với các thay đổi xã hội qua các nền văn hóa và xã hội khác nhau

Nhiệm vụ cơ bản của một chuyên viên Quan hệ quốc tế là giới thiệu hình ảnh của đơn vị ra với thế giới, với các trường, viện nghiên cứu và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thiết lập, củng cố mối quan hệ, hợp tác quốc tế; đàm phán, xây dựng, bảo vệ để có những dự án quốc tế…

Cơ hội nghề nghiệp

Học về  Quan hệ quốc tế  có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, từ Bộ Ngoại giao đến các đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự hoặc các đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; làm việc tại các đại sứ quán hoặc văn phòng lãnh sự nước ngoài tại VN; làm đại diện cho các công ty, tập đoàn Việt Nam ở nước ngoài hoặc các tập đoàn, công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, học ngành này cũng có thể trở thành nhân viên quan hệ cộng đồng của các công ty, tức Quan hệ công chúng (PR);  công tác tại các phòng ban trong các trường Đại học về quan hệ quốc tế, đối ngoại hoặc hợp tác quốc tế và tại các ban quản lý các dự án quốc tế.

Thời gian nhập học: Tháng Hai, Tháng Bảy hàng năm

Thời gian học: Cử nhân 3 năm, Thạc sĩ 2 năm

Học phí: Cử nhân: A$23.800 – 29.000 Thạc sĩ: A$ 29.000 – 32.000 AUD

Yêu cầu đầu vào

– Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế hoặc ngành khác.

– GPA > 6.5
– IELTS > 6.0 (cử nhân) 6.5 (Th.s) (không môn nào dưới 6.0), TOEFL > 575 (môn viết không dưới 5).

– Sinh viên có thể sang học khóa tiếng Anh nếu chưa đáp ứng điều kiện vào trực tiếp.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN