Khóa học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học La Trobe Úc

Công nghệ thông tin thuộc ngành đào tạo Kỹ thuật máy tính và Khoa học máy tính là ngành đào tạo có chất lượng và uy tín bậc nhất của trường đại học La Trobe. Theo học ngành này sinh viên có cơ hội tiếp cận và nâng cao kiến thức ở các lĩnh vực như mạng lưới máy tính, hệ thống thông tin, phát triển phần mềm và phát triển trang web. Khóa học không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng học thuật, kiến thức chuyên môn, phát triển các kỹ năng mềm mà còn giúp học hỏi kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế.

Các khóa học hay trong ngành công nghệ thông tin

Khóa học cử nhân.

-Cử nhân khoa học máy tính: 3 năm.

-Cử nhân Khoa học máy tính chuyên về Công nghệ Games – 3 năm

-Cử nhân Công nghệ Hệ thống máy tính – 4 năm

-Cử nhân hệ thống thông tin – 3 năm

-Cử nhân công nghệ thông tin – 3 năm

Khóa học thạc sĩ

-Thạc sĩ hệ thống máy tính – 2 năm

-Thạc sĩ Khoa học máy tính – 2 năm

-Thạc sĩ Công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông – 2 năm

-Thạc sĩ Hệ thống thông tin – 2 năm

-Thạc sĩ công nghệ thông tin – 2 năm

-Thạc sĩ máy tính và di động – 2 năm

-Thạc sỹ kỹ thuật phần mềm – 2 năm

-Thạc sĩ kỹ thuật mạng và Bưu chính viễn thông – 2 năm

Đặc biệt: Tuỳ theo từng khoá học và chuyên ngành học, bạn sẽ có cơ hội được đi thực hành có lương ngay trong khi đi học

Nghề nghiệp trong tương lai

Cử nhân công nghệ thông tin ra trường sẽ có cơ hội lựa chọn các công việc như: Quản lí dữ liệu, Kỹ sư phần mềm, Quản lí mạng lưới thông tin, Lập trình viên,

Hơn nữa, theo như nghiên cứu của GCA (Graduate Careers Australia)  mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp công nghệ thông tin trung bình khoảng A$ 50,000.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN