Tải về Brochure

Đại học La Trobe cung cấp các tài liệu tham khảo chi tiết cho du học sinh.

Bạn hãy click các được link để xem tài liệu, file sẽ được mở trên trình duyệt PDF.

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học và thạc sĩ, cơ sở Melbourne

 1. Quyển hướng dẫn cho sinh viên quốc tế 2017 [PDF 5MB]
 2. Quyển hướng dẫn cuộc sống sinh viên tại ĐH La Trobe [PDF 2.56MB]
 3. Quyến hướng dẫn các khóa thạc sĩ ngành Luật 2017 [PDF 1MB]
 4. Hướng dẫn cho học viên có vợ/chồng và con cái [PDF 1MB]
 5. Quyển hướng dẫn cho sinh viên thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ [PDF 1 MB]

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên học tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng liên thông đại học

 1. Quyển hướng dẫn khóa tiếng Anh, dự bị đại học và cao đẳng

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên cơ sở Sydney

 1. Quyển hướng dẫn cho sinh viên học tại cơ sở Sydney

 Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt

 1. Thông tin chung về Đại học La Trobe
 2. Thông tin học bổng 2017

 Các mẫu đơn xin học:

 1. Mẫu đơn xin học dự bị đại học, cao đẳng
 2. Mẫu đơn xin học đại học/thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế
 3. Mẫu đơn xin học bổng
 4. Mẫu đơn xin học MBA
 5. Mẫu thư giới thiệu (sinh viên MBA)
 6. Mẫu đơn xin học thạc sĩ nghiên cứu/ hoặc tiến sĩ
 7. Mẫu kế hoạch học tập
 8. Bảng tính mẫu các chi phí du học tại ĐH La Trobe

BÀI VIẾT LIÊN QUAN